tu perito online

Aquesta pàgina web és un projecte propi de MilimetricMKT juntament amb un dels seus clients, per a crear una plataforma autònoma de venda de serveis per a pèrits judicials. Aquesta plataforma pretén captar les dues cares del servei: per una part l’usuari que requereix un pèrit i per l’altre donar servei als pèrits registrats, proporcionat, que per un preu molt baix es posen en contacte usuaris i pèrits.

Hem depositat moltes hores de desenvolupament en aquesta plataforma la qual hem realitzat en WordPress de base, però desenvolupada a mida en gran part. Hem dissenyat tota una part dels pèrits, des d’informació de la plataforma, fins a una zona privada on es poden comprar sol·licituds de client interessats en contractar pèrits. Aquesta part és la més complexa ja que es pretén automatitzar al màxim tot el procés per a que sigui el més rentable possible i oferir als pèrits els millors preus possibles per sol·licitud.

D’altra banda, hem dissenyat la part per a l’usuari que necessita un pèrit, amb tota la informació sobre com funciona la plataforma i un formulari per a deixar les dades de la seva sol·licitud.

Projectes Relacionats